Trang chủ » admin (page 2)

admin

Nước Mắm Tứ Tuyệt 40 Đạm

Mã sản phẩm: Thủy Tinh Nguyên liệu: Cá Cơm Dung lượng: 500 ml Tên sản phẩm: Tứ Tuyệt (thùng 6 chai) Số lượng: 1 thùng Giá tiền: Loại 500ml: 370.000 Loại 300ml: 290.000 Mô tả: NƯỚC MẮM 40 ĐẠM Với nhãn hiệu TỨ TUYỆT Nguyên liệu chính gồm : Nguyên liệu làm bằng cá và muối : Cá là lọai cá cơm sọc than lớn , tươi Muối : là lọai muối sạch , trắng có hàm lượng NaCl > 90 % Công Ty không sử dụng các lọai cá tạp khác để chế biến ...

Xem tiếp ...

Nước Mắm Tam Tài 30 Đạm

Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 500 ml Tên sản phẩm: Tam Tài 0.5 (thùng 6 chai) Số lượng: 1 Giá tiền: Mô tả: Với nhãn hiệu TAM TÀI Nguyên liệu chính gồm : Nguyên liệu làm bằng cá và muối : Cá là lọai cá cơm sọc than lớn , tươi Muối : là lọai muối sạch , trắng có hàm lượng NaCl > 90 % Công Ty không sử dụng các lọai cá tạp khác để chế biến nước mắm 30 đạm, chỉ sử dụng lọai cá cơm, tạo cho sản phẩm có ...

Xem tiếp ...

Nước Mắm Nhất Nông 11N

Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 1 lít Tên sản phẩm: Nhất Nông (11oN) Số lượng: Giá tiền: Mô tả: NƯỚC MẮM 11 ĐẠM Với nhãn hiệu NHẤT NÔNG Nguyên liệu chính gồm : Cá : là lọai cá cơm sọc than lớn , cá nục, cá lưới tươi Muối : là lọai muối sạch , trắng có hàm lượng NaCl > 90 % Công Ty không sử dụng các lọai cá tạp khác để chế biến nước mắm 11N , nhằm tạo ra sản phẩm có màu đỏ đẹp, mùi thơm đặc trưng. – ...

Xem tiếp ...

Nước Mắm Nhị Lộc 20 Đạm Hiệu Con Cá Vàng

Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 500ml Tên sản phẩm: Nhị Lộc (thùng 6 chai) Giá tiền: Liên hệ Mô tả: NƯỚC MẮM 20 ĐẠM Với nhãn hiệu NHỊ LỘC Nguyên liệu chính gồm : Nguyên liệu làm bằng cá và muối : Cá là lọai cá cơm sọc than lớn , tươi Muối : là lọai muối sạch , trắng có hàm lượng NaCl > 90 % Công Ty không sử dụng các lọai cá tạp khác để chế biến nước mắm 20 đạm, chỉ sử dụng lọai cá cơm, tạo cho sản phẩm ...

Xem tiếp ...

Nước Mắm Nữ Hoàng Đặc Biệt 45N

Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 0,05 ml Tên sản phẩm: Nữ Hoàng (45 0N) Là sản phẩm đặc biệt. Nguyên liệu làm bằng cá và muối : Cá là lọai cá cơm sọc than lớn , tươi. Muối : là lọai muối sạch , trắng có hàm lượng NaCl > 90 %. Công Ty không sử dụng các lọai cá tạp khác để chế biến nước mắm 45 đạm, chỉ sử dụng lọai cá cơm, tạo cho sản phẩm có màu đỏ đẹp, mùi thơm đặc trưng. Dụng cụ chế biến nước mắm gồm ...

Xem tiếp ...

HOTLINE: 0356 205 843